Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
О факултету
 • вебсајтови
  факултета

О факултету

У свом деветнаестогодишњем постојању, Факултет за трговину и банкарство је прешао развојни пут од малог предузетничког до факултета са савременим наставним плановима и програмима.

 

За више од 20. година постојања,  Факултет за финансије, банкарство и ревизију је прешао развојни пут од малог предузетничког до факултета са савременим наставним плановима и програмима.

Нови подухвати и увођење савремених метода у наставу (Distance Learning) као и интегрисање Факултета са Алфа БК Универзитетом, дали су нову вредност факултету и донели му промењен, позитиван став домаћег окружења према идеји приватног високошколског образовања и што је најважније, конкурентску предност и лидерство у областима за које се Факултет определио.

Основне академске студије трају четири године и имају 240 ЕСП бодова. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, студије случаја, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, стручне праксе у предузећима, добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања.

На  ФАКУЛТЕТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈУ до данашњег дана, академско звање из области трговине, банкарства, рачуноводства и ревизије стекло је преко 5000 студената. Факултет за финансије, банкарство и ревизију кроз АЛУМНИ асоцијацију дипломаца прати каријере наших студената и на њих смо посебно поносни. Наши студенти данас руководе успешним предузећима, у земљи и иностранству, заузимају руководеће функције у државним службама, од локалне самоуправе до министарства. Многи од њих су своје школовање наставили на престижним универзитетима широм света, или су остали на свом матичном факултету на коме граде професорску каријеру. Они су наша препорука. Због њих и заједно са њима трудимо се да освајамо нове методе наставе, пратимо техничко – технолошке иновације и зато смо увек за корак испред других. Стога се име нашег ФАКУЛТЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈУ са поносом изговара.

Факултет за финансије, банкарство и ревизију има акредитоване студијске програме:

 • ОАС Трговина
 • ОАС Ревизија и рачуноводство
 • ОАС Финансије (DLS)
 • ОАС Агробизнис и агроекономија
 • МАС Трговина
 • МАС Агробизнис и агроекономија
 • МАС Омладински рад у заједници-Темпус (двојне дипломе са Шведском)
 • ДС Међународна трговина и бизнис

Историјат Факултета

Факултет је основан 15.05.1993. године у Пећи, као задужбина породице Карић. Одлуком о оснивању између Фондације „Браћа Карић“ и Института „Браћа Карић“ основана је Академија за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“. Званично, Академија је почела са радом 22.09.1993. године са седиштем у Пећи.

Реч декана

Драги будући студенти,

Желим вам срдачну добродошлицу на Факултет за финансије, банкарство и ревизију у саставу Алфа БК Универзитета, првог приватног Универзитета у нашој земљи основаног 1993. године. Поносни на дугу традицију постојања у високообразовном систему, остајемо привржени идеји непрекидног усавршавања студијских програма, метода у настави и стручности наставног кадра као одговор на динамично и конкурентно пословно окружење.

Мисија и визија

Мисија и визија Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета

Програми

На ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ,  БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈУ до данашњег дана, академско звање из области финансија, трговине, банкарства, рачуноводства и ревизије стекло је преко 5000 студената. 

Људи

НAСTAВНИЦИ И СAРAДНИЦИ ФAКУЛTETA ЗA ФИНAНСИJE, БAНКAРСTВO И РEВИЗИJУ