Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Издавачка делатност
  • вебсајтови
    факултета

Издавачка делатност

Гласник за друштвене науке

Часопис Гласник за друштвене науке излази од 2009. године у континуитету, једном годишње. Издавач је Факутет за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК универзитета.