Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Људи
  • вебсајтови
    факултета

Људи

НAСTAВНИЦИ И СAРAДНИЦИ ФAКУЛTETA ЗA ФИНAНСИJE, БAНКAРСTВO И РEВИЗИJУ

Маријана Јоксимовић

Marijana Joksimovic

РЕКТОР АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: Р-4

имејл: marijana.joksimovic@alfa.edu.rs

Владимир Џамић

Vladimir Dzamic

ПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: Р-4

имејл: vladimir.dzamic@alfa.edu.rs

Дринка Пековић

Drinka Pekovic

ДЕКАН
ДОЦЕНТ

Кабинет: 311а

имејл: drinka.pekovic@alfa.edu.rs

Јозефина Беке Тривунац

Joyefina Beke Trivunac

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 311а

имејл: jozefina.beke@alfa.edu.rs

Лариса Јовановић

Larisa Jovanovic

ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Кабинет: 205

имејл: larisa.jovanovic@alfa.edu.rs

Александар Прњат

Aleksandar Prnjat

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: Р-5

имејл: aleksandar.prnjat@alfa.edu.rs

Маријана Видас Бубања

Marijana Vidas Bubanja

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 309

имејл: marijana.vidas@alfa.edu.rs

Антоанета Василева

Antoaneta Vasileva

ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 309

имејл: antoaneta.vassileva@alfa.edu.rs

Небојша Шаркић

Nebojsa Sarkic

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 211

имејл: info@pravnifakultet.rs

Љубица Васић

Ljubica Vasic

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 207

имејл: ljubica.vasic@alfa.edu.rs

Станимир Ђукић

Stanimir Djukic

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 211

имејл: stanimir.djukic@alfa.edu.rs

Лазар Копања

Lazar Kopanja

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 303

имејл: lazar.kopanja@alfa.edu.rs

Душко Боданић

it

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 210

имејл: dusko.bogdanic@alfa.edu.rs

Дражен Јовановић

DDZ

ДОЦЕНТ

Кабинет: 210

имејл: drazen.jovanovic@alfa.edu.rs

Лидија Маџар

Lidija Madzar

ДОЦЕНТ

Кабинет: 309

имејл: lidija.madzar@alfa.edu.rs

Ивана Бешлић Рупић

Ivana Beslic Rupic

ДОЦЕНТ

Кабинет: 403

имејл: ivana.beslic.rupic@alfa.edu.rs

Сузана Балабан

Suzana Balaban

ДОЦЕНТ

Кабинет: 402

имејл: suzana.balaban@alfa.edu.rs

Милица Симић

Milica Simic

ДОЦЕНТ

Кабинет: 411

имејл: milica.simic@alfa.edu.rs

Данијела Караклић

it

ДОЦЕНТ

Кабинет: 311

имејл: danijela.karaklic@alfa.edu.rs