Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Биљана Мирчић
  • вебсајтови
    факултета

Биљана Мирчић

Biljana Mircic

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Кабинет: 411

имејл: biljana.mircic@alfa.edu.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Рођена је 1975. године. Након завршене Гимназије „Вера Благојевић“ у Шапцу, уписала се  на Филолошки факултет Универзитета у Београду, где је дипломирала 2000. године на са просечном оценом 8,12, на катедри за италијански језик и књижевност. На истом факултету је 2008. уписала мастер студије на смеру методика наставе италијанског језика и завршила их 2010. са просечном оценом 10,00 одбранивши рад под насловом „Употреба музичких дидактичких материјала у настави италијанског као другог страног језика“, те је стекла звање дипломирани филолог италијанског језика и књижевности-мастер.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА И НАСТАВНО ПЕДАГОШКИ РАД

Радивши као наставник италијанског језика у школама језика  и на универзитету, али и као преводилац за италијански језик у више домаћих и страних предузећа, стекла је богато и разноврсно искуство.

Непосредно по завршетку основних студија, 2000. године, запослила се као предавач италијанског језика на Институту за стране језике у Јовановој, где је одрадила годину дана приправничког стажа и  наставила да ради до 2002. Од 2002. До 2004. радилаје као предавач италијанског језика у школи страних језика INLINGUA Galindo у Београду, где је похађала обуку за извођење наставе по методу INLINGUA. Током 2004. радила је као предавач на курсу италијанског језика организованом за запослене у фирми Delta PC Difashion. Од јуна 2009. до 2011. била је хонорарно ангажована као предавач италијанског језика на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета.

Од октобра 2001. па до данас ради као предавач италијанског језика на Факултету за финансије банкарство и ревизију „Јанићије и Даница Карић“ Универзитета АЛФА БК, најпре хонорарно, а од 2004. године са избором у звање, а од 2015. ради и на Факултету за менаџмент у спорту Универзитета АЛФА БК, такође као предавач италијанског језика.

Од октобра 2015. до 2018., била је ангажована као предавач италијанског језика на Факултету за стратешки и оперативни менаџмент у Београду.

У школској 2016./17. години радила је као предавач италијанског језика на Правном факултету Универзитета Унион.

Поред рада у настави, објавила је и неколико превода и научних радова.

У септембру 2002., заједно са професорима и студентима Филолошког факултета у Београду, учествовала је у превођењу књиге Енија Ремондина “Телевизија иде у рат” (Ennio Remondino “La televisione va alla guerra”) коју је објавила издавачка кућа Klio.

У априлу 2005. превела је текста проф. Масима Ђилиберта Затвор и наркоманија (Massimo Giliberto, Carcere e tossicodipendenza)  за часопис Удружења конструктивиста Србије.

Такође, похађа семинаре за предаваче италијанског језика које организују Италијански институт за културу и Educational Centre. (Организација и вођење часа, Educational Centre и Италијански културни центар у Београду, Београд, новембар, 2007. Како користити уџбеник Еspresso, Educational Centre и Италијански културни центар у Београду, Београд, децембар, 2007.)

 

ПРЕДМЕТИ:

Током свог наставног рада на  Алфа БК универзитету, припрема  и предаје предмете: италијански језик 1, италијански језик 2, италијански језик 3 и италијански језик 4.

 

ОБЈАВЉЕНИ  НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ:

Mирчић, Биљана. „Употреба музичких дидактичких материјала у настави страних језика.“ Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије, Год. 3, бр.4 (2011.) Београд: Факултет за стране језике Универзитета „Браћа Карић“, 2011. (стр. 156-168)

Мирчић, Биљана.“Текст композиције као аутентичан дидакточки  материјал: ставови ученика и приказ дидактизације.“ Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије, Год.5, бр.6 2013 (стр. 109-125)

Mирчић, Биљана.“Употреба аутентичних материјала у настави страних језика.“Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије, Год.10, бр.11 2018 (стр. 148-156)