Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Јасмина Мијајловић
  • вебсајтови
    факултета

Јасмина Мијајловић

it

ДОЦЕНТ

Кабинет: 212

имејл: jasmina.mijajlovic@alfa.edu.rs

Mијајловић,Ј., Jeвтић,С. (1998): “Раширеност субклиничких маститиса крава на индивидуалном сектору и могућност њиховог лечења”, Извод из Дипломског рада, Зимска школа за агрономе, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Зборник радова, Вол.2, бр.2, стр. 71-75.
Jевтић,С., Mијајловић,J., Kурћубић,В., Лаловић,M., Шарчевић,Б. (2000): “Прилог познавању нешкодљивог уклањања животињских лешева и анималних конфиската”, Зимска школа за агрономе, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Зборник радова, Вол.4, бр.4, стр. 45-49.
Mијајловић,Ј., Стојаковић,А., Биочанин,И. (2010): “Загађеност радне и животне средине и последице на производњу житарица”, Meђународна конференција: Ризици и еко-безбедност у постмодерном амбијенту, Државни универзитет у Новом Пазару, Зборник радова, стр. 767-774.
Мијајловић,Ј., Биочанин,Ј., Сарић,Л. (2010): “Пестициди и извори загађења у животној средини”, Међународна конференција: Ризици и еко-безбедност у постмодерном амбијенту, Државни универзитет у Новом Пазару, Зборник радова, стр. 407-418.
Биочанин,Р., Mијајловић,J., Бадић,M. (2010): “Енергетска ефикасност и животна средина”, Међународна научна конференција: Менаџмент 2010, Факултет за индустријски менаџмент Крушевац, Зборник радова, стр. 283-294.
Mијајловић,J. (2011): “Економска дипломатија и менаџмент у аграру Републике Србије”, Међународна конференција: Србија између реиндустријализације и аграра, ЦЕСНА Б, Београд, Зборник радова, стр. 213-225.
Mијајловић J., Koстић,Б., Варуга,A., Биочанин, Р. (2018): “Одржива пољопривреда уз примену биотехнологије и зелене хемије”, XVII Међународно саветовање:Трендови, технолошке иновације и дигитализација у саобраћају, екологији и логистици у функцији одрживог развоја, Интернационални универзитет Травник, Влашић, Зборник радова, стр. 470-479.
Терзић Д., Ђeкић В., Јевтић С., Поповић В., Јевтић A., Mијајловић Ј., Јевтић А. (2018): Effect of long term fertilization on grain yiled and yield components of winter triticale. Journal of Animal & Plant Sciences.  JAPS Vol.  28 (3) 2018 June (In the press)
Mијајловић J., Јевтић A. (2016): „Размножавање домаћих животиња“, Монографија, Европски универзитет Брчко дистрикта, 250 стр. ISBN 978-99955-99-14-0
Jевтић С., Mијајловић J., Jевтић A. (2016): „Хигијена у сточарству“, Монографија, Европски универзитет Брчко дистрикта, 235 стр. ISBN 978-99955-99-15-7