Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Лариса Јовановић
 • вебсајтови
  факултета

Лариса Јовановић

Larisa Jovanovic

ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Кабинет: 205

имејл: larisa.jovanovic@alfa.edu.rs

 • Завршене студије
  • Основне студије: смер Геохемија Московског Државног Универзитета „ЛОМОНОСОВ“, 1970 год.
  • Магистарске студије: смер Геохемија Московског Државног Универзитета, 1975
  • Докторат: катедра Геохемије Универзитета у Београду ,1986
 • Редовни професор за научне области Менаџмент и маркетинг и Еколошки менаџмент (2003), Факултет за Менаџмент БК Универзитета; редовни професор за научну област Маркетинг менаџмент, Факултет трговине и банкарства БК Универзитета (2012); емеритус професор АЛФА БК Универзитета (2017).
 • Ангажовање на мастер студијама нa АЛФА БК Универзитету (смерови: Трговина, Агробизнис, Енергетска ефикасност у зградарству) од 2012.
 • Ангажовање на докторским студијама: ФФБР, смер Међународни бизнис и Трговина.
 • Научна област: Менаџмент и маркетинг. Уже научне области и предмети из којих држи наставу: Еколошки менаџмент; Менаџмент квалитета, Управљање квалитетом и безбедношћу производа, Стандарди управљања заштитом животне средине, Енергетска ефикасност, Еколошко-урбанистички дизајн; Методологија научно-истраживачког рада.
 • Број објављених радова (монографије - 11, уџбеници - 4, научни радови – 350, број цитирања – преко 500)
 • Број менторства докторских дисертација: укупно 6 (2 докторске дисертације на Факултету за менаџмент БК Универзитета, 1 докторска дисертација на Факултету ФБР смер Трговина, 3 докторске дисертације на Факултету права и пословних студија Универзитета УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА).
 • Чланство и функције у професионалним и научним организацијама:

Редовни члан и заменик председника Српске академије иновационих наука

Дописни члан Ададемије наука Каталоније

Дописни члан Инжењерске академије Србије

Председник управног одбора Научно-стручног друштва ECOLOGICA

Главни уредник часописа ECOLOGICA

 • Од стране Америчког Биографског Института проф. др Лариса Јовановић је укључена у едицију WHO’S WHO OF PRОFESSIONAL AND BUSINESS WOMEN, такође је добила ПЛАКЕТУ СА СРЕБРНИМ ВЕНЦИМА ЗА ДОСТИГНУЋА У НАУЦИ И ОБРАЗОВАЊУ.

 

Најзначајнији радови:

 

 1. Jovanović-Kolomejceva L.: Ekološki menadžment. Beograd 2004, 308 str (monografija) ISBN 978 - 86-82791-25-0 ; COBISS.SR-ID 118433036.
 2. Jović V., Jovanović L.: Geohemijske osnove ekološkog menadžmenta. Beograd 2004, 216 str. (monografija), ISBN 86 – 904721 – 0 – X.
 3. Kolomejceva-Jovanović L.: Principi održivog razvoja u rešavanju globalnih ekoloških problema. Ecologica, Beograd, 2011, 126 str. (monografija), ISBN 978-86-904721-7-8.
 4. Čajka Z., Jovanović L.: Održivi marketing menadžment, Ecologica, Beograd, 2014, 300 str. (monografija), ISBN 978 – 86 – 89061 – 04 - 8.
 1. 5.      Jovanović L.: Environment protection policy and sustainable development: progress of Serbia in the process of EU integration, In: P. Teixeira, A.P. Duarte, S. Redžepagić, D. Erić, S. Andrejević (eds.), European Integration Process in Western Balkan Countries, Faculty of Economics of the University of Coimbra, Coimbra (Portugal), 2012, Ch. 33, 648-671. М 14
 2. 6.      Čajka Z., Jovanović L.: Sustainability in marketing, production and consumer behaviour in Serbia. In: Stošić Ivan, Redžepagić Srđan, Hanić Hasan, Andrade João Sousa, Berthomieu Claude (Eds.), Economic Sciences on the Crossroad: proceedings from the international conference, Belgrade: Institute of Economic Sciences, 2013, pp. 537-547. М 14
 3. 7.      Jovanović L., Živković D.: Sustainable development of tourism by diversification of touristic portfolio, In: Bevanda V., Štetić S. (Eds.), Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, 3rd International Thematic Monograph, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia. Belgrade, 2018, 205-219. М 14
 4. 8.      Lukinović M., Jovanović L.: Construction of tourist potential trough branding and geo graphical indications, In: Bevanda V., Štetić S. (Eds.), Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, 3rd International Thematic Monograph, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia. Belgrade, 2018, 541-551. М 14
 5. 9.      Jovanović L., Ivannikov N., Čajka Z.: Financial resources from the eu funds for the sustainable energy projects in countries of Southeast Europe. In: Radosavljević Ž., Jovanović L., Ermakov V., Anđelković M. (Eds), Challenges of green economy, Belgrade 2018, 19-40. М 14
 6. 10.  Иованович Л., Радосавлевич М., Ивашов П., Росич Н.: Зеленая экономика и оценка воздействия проектов хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. In: Radosavljević Ž., Jovanović L., Ermakov V., Anđelković M. (Eds), Challenges of green economy, Belgrade 2018, 77-92. М 14
 7. 11.  Ostroumov S., Jovanović L., Gajdobranski A.: On the role of detritus in water purification. In: Radosavljević Ž., Jovanović L., Ermakov V., Anđelković M. (Eds), Challenges of green economy, Belgrade 2018, 113-122. М 14
 8. 12.  Radović V., Jovanović L., Radosavljević M.: Green economy contribution to improvement of human security in the Republic of Serbia. In: Radosavljević Ž., Jovanović L., Ermakov V., Anđelković M. (Eds), Challenges of green economy, Belgrade 2018, 143-152. М 14
 9. 13.  Lukinović M., Stamenković B., Jovanović L.: Green economy and waste management goals. In: Radosavljević Ž., Jovanović L., Ermakov V., Anđelković M. (Eds), Challenges of green economy, Belgrade 2018, 185-194. М 14
 10. 14.  Đuran J., Golušin M., Munitlak Ivanović O., Jovanović L., Andrejević A.: Renewable energy and socio-economic development in the EU, Problemy Ekorozwoju 8, No 1 (2013), 105-114. М 22
 11. 15.  Golušin M., Munitlak Ivanović O., Jovanović L., Domazet S.: Determination of ecological-economic degree of development in Countries of SE Europe - weight coefficients technique, Problemy Ekorozwoju 7, No 1 (2012), 87-93. М 22
 12. 16.  Golušin M., Dodić S., Vučurović D., Ostojić A., Jovanović L.: Exploitation of biogas power plant - CDM Project, Vizelj, Serbia, Journal of Renewable and Sustainable Energy 3, 052701 (2011), pp. 1-11, doi: 10.1063/1.3631820, М 22
 13. 17.  Ermakov V., Jovanović L.: Selenium deficiency as a consequence of human activity and its correction. J. Geochemical Exploration 107 (2010), 193-199. M 22
 14. 18.  Ermakov V., Jovanović L.: Characteristics of Selenium migration in soil-plant system of East Meshchera and Transbaikalia. J. Geochemical Exploration 107 (2010), 200-205. M 22
 15. 19.  Mojović Z., Jovanović L., Mentus S., Jovanović D.: Reduction of oxygen at a NaX-Ag composite electrode and its application to the determination of oxygen in aqueous media. J. Anal. Chem. 65, No 1 (2010), 77-81. M 23
 16. 20.  Golušin M., Dodić S., Vučurović D., Jovanovic L., Munitlak Ivanović O.: Sustainable energy management in industry of Republic of Serbia. Biogas power plants advantages, Industrija (Ekonomski Institut, Beograd) 40, No 4 (2012), 107-124. М 24
 17. 21.  Beke-Trivunac J., Jovanovic L.: Local governments' policies of investments in environmental protection. Industrija (Ekonomski Institut, Beograd) 41, No 3 (2013), 109-122. М 24
 18. 22.  Jovanović L., Ermakov V., Čajka Z.: Renewable energy resources in Serbia and Russia, Zaštita materijala 55, No 2 (2014), 133-141. М 24
 19. 23.  Jovanović L., Fedjunina D., Radosavljević M.: The optimization of development process of petrol-gas stations network with the purpose to increase energy efficiency, Zaštita materijala 56, No 1 (2015), 100-104. М 24
 20. 24.  Ermakov V., Jovanović L., Čajka Z.: A city as an urban taxon of the biosphere and a problem of waste, Zaštita materijala 56, No 3 (2015), 251-260. М 24
 21. 25.  Arsenijević O., Jovanović L., Radosavljević M.: Relationship between organizational climate and management effectiveness, Industrija (Ekonomski Institut, Beograd) 45, No.1 (2017), 61-80. М 24
 22. 26.  Jovanović L.: Usage of renewable energy resources in Serbia. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Proc. of Fourth Int. Conference held in Lozenec, Bulgaria, 2013, Vol. 2, pp. 224-228. M 31
 23. 27.  Jovanović L.: Renewable energy resources in Serbia. In: Ermakov V.V. (ed.), Biogeo-chemistry and Biochemistry of trace elements under conditions of technogeneses of the biosphere, Proceedings of the VIII International Biogeochemical School, devoted to the 150th anniversary of the birth of V.I. Vernadsky, Grodno State University, 2013, Moscow: GEOKHI RAS, 2013, pp. 38-42. M 31
 24. 28.  Jovanović L., Ermakov V., Danilova V.: Man-made impact on the soil/plants distribution of selenium and mercury. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Proc. of Third Int. Conference held in Lozenec, Bulgaria, 2011, Vol. 3, pp. 56-61. M 31
 25. 29.  Ermakov V., Jovanovic L.: A city as urban taxon of the biosphere and the problem of garbage, Proc. of International scientific conference "Urbaneco", Zrenjanin 2011, 87-94. M 31
 26. 30.  Ermakov V., Jovanovic L., Djenbaev B.: Impact of climate and man-made factors on migration processes of matter in the biosphere, Modern problems of geochemical ecology and biodiversity conservation, Materials of III international Conference held in Bishkek - Issyk-Kul (Kyrgizstan) 2013, pp. 9-12. M 31
 27. 31.  Ермаков В.В., Иованович Л.Н., Габрашанска М.: Биоразнообразие и проблемы техногенного преобразования биосферы, Экологическая безопасность и культура – требование современности, Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Уфа 2014, 6-12. M 31
 28. 32.  Jovanović L., Čajka Z.: Implementation and principles of the HACCP system. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Proc. of Fifth Int. Conference held in Lozenec, Bulgaria, 2015, Vol. 2, pp. 75-80. M 31
 29. 33.  Йованович Л.Н., Мониторинг безопасности продуктов питания в пищевой промышленности Республики Сербии, Биогеохимия техногенеза и современные проблемы геохимической экологии, Т.1, Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул 2015, 22-25. M 31
 30. 34.  Иованович Л.Н., Буразор В.Н.: Мониторинг химического состава поверхностных вод в Сербии, Биогеохимия химических элементов и соединений в природных средах, Материалы III международной школы-семинара для молодых исследователей, Изд. ТГУ, Тюмень 2018, 67-80. M 31
 31. 35.  Ермаков В.В., Йованович Л.Н.: Значение селена и цинка в предупреждении и лечении некоторых заболеваний. Обзор., В: Биогеохимические инновации в условиях коррекции техногенеза биосферы, Труды Международного биогеохимического Симпозиума, Том 1, Тирасполь, 2020, 71-83. M 31
 32. 36.  Lukinović M., Jovanović L., Šašo V.: Challenges in managing intellectual property rights during coronavirus pandemic, Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture, ITEMA 2020, 239-249.  M 31