Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Милица Симић
  • вебсајтови
    факултета

Милица Симић

Milica Simic

ДОЦЕНТ

Кабинет: 411

имејл: milica.simic@alfa.edu.rs

Рођенa у Крагујевцу 1986. године. Факултет за трговину и банкарство завршила на Алфа Универзитету у Београду на смеру рачуноводство и ревизија , стекла звање Дипломирани економиста.

Мастер студије завршила на Факултет за финансије, банкарство и ревизију на Алфа БК Универзитету у Београду на смеру Трговина, са просечном оценом 9,33, стекла звање Мастер економиста.

Докторске академске студије завршила на Факултету за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК Универзитета у Београду на смеру Међународна трговина и бизнис са просечном оценом 9.66, стекла звање Доктор економских наука.

Од 2014. до 2021. године запослена на Алфа БК Универзитету у звању асистента у настави.

Од 2021. године запослена на Алфа БК Универзитету у звању доцент за ужу научну област економија, финансије и рачуноводство.

 

Симић М., Василева А., Аничић А. „ Економска детерминисаност интеграционих процеса Републике Србије“, Одитор, 2/21 ISSN 2217-401x М51
Simić M., Stankov B. (2020.),  „Foreign trade in agricultural products between the Republic of Serbia and the Republic of Kazakhstan - a decade since the signing of the free trade agreement“, School of Business, Novi Sad, број 1/2020, UDC 339.5.057.7:633/637(497.11:574), DOI 10.5937/skolbiz1-30243, 86-111, ISSN 2406-1301 М51
Vassileva A; Stevanović M; Simić M. (2020)“Economic Relations between Bulgaria and Serbia: Current State and Opportunities”, Megatrend revija - Megatrend Review, Belgrade, Vol.17, No 4, 2020. pp.141-156, ISSN 1820-3159, М51
Vassileva A., Simić M.,  Stevanović M. (2020) „Implications of COVID-19 for International Business“, Ecologica, No 100, str.589-597., ISSN 0354-3285 M51
Симић М., Василева А.(2019) „Економски односи РепубликеСрбије и Евроазијске уније засновани на примеру спољнотрговинске размене агроиндустријских производа – актуелна ситуација и будуће перспективе“, Зборник радова на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( е.б. 179029) „Интеграциони процеси у Евроазији“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, стр. 328-351, ИСБН 978-86-7067-270-3, М44
СимићМ.,Аничић А. ( 2016) „ ЦЕФТА и приступање Србије ЕУ“ Гласник за друштвене науке бр. 8, стр. 183-196.ISSN: 1821-3421 M53
Аничић А.,Симић М. (2017) „ Тобинов порез у ЕУ“, Одитор, вол 3.,бр. 1. ISSN:2217-401X (ERIH LIST – M53)
Аничић А.,Симић М. (2017) „ Неизвестан завршетак Европске и монетарне уније“, Одитор, вол 3., бр. 3., ISSN:2217-401X (ERIH LIST – M53)
АничићА.,Симић М. (2017) „ Значај анализе финансијиских извештаја у пословању спортских организација“,У: Зборник апстраката 13. Међународне научне конференције „ Спорт у транзицији“,Београд, 26 мај 2017. Стр. 9.ISBN: 978–86-6461-019-3 M34
СимићМ.,Кузман Б., Аничић А. (2019.) „ Третман страних директних инвестиција у Европској унији“, Зборник радова 9. Међународни научни конгрес „Ревизија“ Крагујевац 16.-19.05.2019. стр. 298-310 . ISBN 978-86-88535-19-9 М33
СимићМ.,Стоиљковић Б., Милојевић Н. (2019) „ Анализа увоза и извоза са посебним освртом на земље западног Балкана“, Зборник радова 8. Међународне научне конференције „ Туризам – пут развоја и успеха“, Врњачка Бања 21.-23. Јун2019.,стр. 167-175.., ISBN  978-86-80510-06-4 М33
Beke-Trivunac, J., Barjaktarović, M., Simić, M.,(2020) „G4 principi izveštavanja i standardi obelodanjivanja u izveštavanju o održivom razvoju“, PROCEEDINGS 5th International Scientific Conference Agrobusiness MAK-2018 "EUROPEAN ROAD TO SUCCESS" IPARD 2015-2020,  Kopaonik, Serbia 25-26. January 2018., 209-216. М33