Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Мисија и визија
 • вебсајтови
  факултета

Мисија и визија

Мисија и визија Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета

Визија

Визија Факултета за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК Универзитета се огледа у обезбеђивању савремених, динамичних, перспективних, атрактивних и квалитетних наставних програма и садржаја који ће омогућити његовим студентима стицање изузетног знања, али и професионалне независности, интегритета, самосвесности, способности критичког просуђивања и прилагодљивости локалним и глобалним изазовима. Факултет за финансије, банкарство и ревизију је једна од водећих интердисциплинарних образовних институција за економију, финансије, банкарство, ревизију и пословање у региону југоисточне Европе. Факултет је међународно признат, негује принципе стручности, отворености, толеранције и друштвене добробити и као такав представља погодно окружење за пренос висококвалитетног знања. Факултет такође има и дугу традицију међународне сарадње, истраживања, иновативних наставних решења и активног укључивања студената у свом настојању да се позиционира као лидер у пружању висококвалитетних образовних услуга у региону.

Мисија

Мисија Факултета усмерена је на стварање и одржавање изазовног окружења за учење које подстиче и негује изврсност у образовању и развија експерте и професионалце разних области кроз своје иновативне наставне програме. Градећи и развијајући професионализам и интегритет, дух отворености и традиције, креативност и иновативност, академске слободе и склоност ка истраживању, интердисциплинарни приступ, етичке вредности, моралне стандарде и друштвену одговорност, Факултет је посвећен висококвалитетном образовању и настави, али и активном укључивању својих студената у практичан рад, истраживачке пројекте, радионице, анализу студија случајева и теоријских и практичних проблема. Као такав, Факултет представља својеврсни инкубатор за запошљавање својих студената, али и окружење које је оријентисано на њихове потребе, пружајући им изванредне услове за учење, студентску праксу, истраживања и друштвену партиципацију које обликује будуће пословне лидере способне за решавање сложених економских, финансијских и пословних изазова у стварном свету. Мисија Факултета за финансије, банкарство и ревизију је усмерена и на изградњу неопходних интелектуалних способности, компетенција и флексибилности својих студената са циљем да постану продуктивни, ангажовани и друштвено признати грађани и да развију своју успешну пословну каријеру. Факултет је традиционално усмерен и на подржавање и неговање духа породичних вредности, и као такав подржава генерисање нових идеја, компетенција, знања и вештина које подстичу развој породичног бизниса.

Кључне вредности

 • Изузетност, професионализам и интегритет,
 • Отвореност, толеранција и равноправност,
 • Креативност и иновативност,
 • Академске слободе и преиспитивање стварности,
 • Интердисциплинарни приступ,
 • Етичке вредности и морални стандарди,
 • Лидерство и сарадња са академским и пословним партнерима,
 • Афирмација породичног бизниса,
 • Друштвена и еколошка одговорност,
 • Професионални и лични развој појединаца.