Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Програми
  • вебсајтови
    факултета

Програми

На ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ,  БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈУ до данашњег дана, академско звање из области финансија, трговине, банкарства, рачуноводства и ревизије стекло је преко 5000 студената. 

Факултет за финансије, банкарство у ревизију има акредитоване студијске програме:

  • Основне академске студије - Трговина
  • Основне академске студије - Ревизија и рачуноводство
  • Основне академске студије - Финансије (DLS)
  • Основне академске студије - Агробизнис и агроекономија
  • Мастер академске студије - Трговина
  • Мастер академске студије - Агробизнис и агроекономија
  • Докторске студије - Међународна трговина и бизнис