Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Програми
  • вебсајтови
    факултета

Програми

На ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ,  БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈУ до данашњег дана, академско звање из области финансија, трговине, банкарства, рачуноводства и ревизије стекло је преко 5000 студената. 

Факултет за финансије, банкарство у ревизију има акредитоване студијске програме:

  • ОАС Трговина
  • ОАС Ревизија и рачуноводство
  • ОАС Финансије (DLS)
  • ОАС Агробизнис и агроекономија
  • МАС Трговина
  • МАС Агробизнис и агроекономија
  • ДС Међународна трговина и бизнис