Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Докторске студије
 • вебсајтови
  факултета

Докторске студије

Докторске студије Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета

Међународна трговина и бизнис

Назив предмета - ЕСПБ

Прва година 

 1. Квантитативне методе - 10
 2. Методологија научно-истраживачког рада - 10
 3. Међународна трговина и бизнис - 10
 4. Изборни предмет 1. - 10
 5. Изборни предмет 2. - 10
 6. Изборни предмет 3. - 10

Изборни предмет 1.

 • Квантитативне методе - 10
 • Методологија научно-истраживачког рада - 10

Изборни предмет 2.

 • Маркетинг менаџмент - 10
 • Стратегијски менаџмент - 10

Изборни предмет 3.

 • Енергетска ефикасност дистрибутивних канала - 10
 • Европске економске интеграције - 10

Друга година 

 1. Израда и одбрана приступног рада за докторску дисертацију  - 15
 2. Студијски истраживачки рад на израду приступног рада за докторску дисертацију - 15
 3. Изборни предмет 1. - 15
 4. Изборни предмет 2. - 15

Изборни предмет 1.

 • Међународни финансијски менаџмент - 15
 • Управљање квалитетом и безбедношћу производа - 15

Изборни предмет 2.

 • Организационо понашање - 15
 • Управљање односима са купцима - 15

Трећа година

 • Докторска дисертација (студијско-истраживачки рад) - 30
 • Докторска дисертација (израда и одбрана докторске дисертације) - 30