Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
  • вебсајтови
    факултета

Мастер студије

Мастер студије Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета

Трговина

Мастер академске студије, програм Трговина

Агробизнис и аграрна економија

Мастер академске студије, програм Агробизнис и аграрна економија