Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
 • вебсајтови
  факултета

Мастер студије

Мастер студије Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета

Назив предмета - ЕСПБ

Трговина

 1. Методологија научног истраживања - 5
 2. Стратегија управљања трговинским системима - 9
 3. Основе за израду мастер рада  - 5
 4. Трговинско право - 5
 5. Изборни предмет 1. - 8
 6. Изборни предмет 2. - 8
 7. Изборни предмет 3. - 5

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Електронска трговина и електронски бизнис - 8
 • Системи квалитета и безбедности призвода - 8

Изборни предмет 2.

 • Међународни бизнис - 8
 • Управљање односима са купцима - 8

Изборни предмет 2.

 • Индикатори одрживог развоја - 5
 • Маркетинг - 5
 • Међународне економске интеграције - 5
 • Порески и царински менаџмент  - 5
 • Тржиште капитала - 5

 

Агробизнис и аграрна економија

 • Економика производње - 6
 • Методологија научног истраживања - 5
 • Примењена економска анализа у агробизнису - 7
 • Основе за израду мастер рада - 3
 • Финансирање и инвестиције у агробизнису - 6
 • Изборни предмет 1. - 5
 • Изборни предмет 2. - 6
 • Изборни предмет 3. - 6
 • Изборни предмет 4. - 6

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Економетријске методе - 5
 • Операциона истраживања - 5

Изборни предмет 2.

 • Аграрно тржиште - 6
 • Маркетинг у агробизнису - 6

Изборни предмет 3.

 • Регионални аграрни и рурални развој - 6
 • Стандарди управљања заштитом животне средине - 6

Изборни предмет 4.

 • Обрачун и анализа трошкова и резултата у пољопривреди   - 6
 • Саветодавство и удруживање у агропривреди и у руралном развоју   -  6