Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
  • вебсајтови
    факултета

Мастер студије

Мастер студије Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета

Трговина

Назив студијског програма: Трговина

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер економиста

Дужина студија: 1 година (2 семестара)

Агробизнис и аграрна економија

Назив студијског програма: Агробизнис и агроекономија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер економиста

Дужина студија: 1 година (2 семестара)