Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Основне студије
  • вебсајтови
    факултета

Основне студије

Основне академске студије Факултета за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК Универзитета.

Рачуноводство и ревизија

Основне академске студије, студијски програм Рачуноводство и ревизија

Нови програм 2017/18.

Трговина - модул 1 - Трговина и маркетинг

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Модул 1 - Трговина и маркетинг

Нови програм 2017/18.

Трговина - модул 2 - Порези и царина

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Модул 2 - Порези и царина

Нови програм 2017/18.

Финансије (учење на даљину – Distance Learning System)

Основне академске студије, студијски програм Финансије

Агробизнис и аграрна економија

Основне академске студије, студијски програм Агробизнис и аграрна економија

Економија

Основне академске студије програм Економија

Нови програм 2017/18.

Трговина (програм до 2017/18.)

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Програм до 2017/18. године

Економија (програм до 2017/18.)

Основне академске студије програм Економија