Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Основне студије
  • вебсајтови
    факултета

Основне студије

Основне академске студије Факултета за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК Универзитета.

Рачуноводство и ревизија

Назив студијског програма: Рачуноводство и ревизија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Трговина - модул 1 - Трговина и маркетинг

Назив студијског програма: Трговина

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Трговина - модул 2 - Порези и царина

Назив студијског програма: Трговина

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Финансије (учење на даљину – Distance Learning System)

Назив студијског програма: Финансије – ДЛС

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Агробизнис и аграрна економија

Назив студијског програма: Агробизнис и агроекономија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Економија

Назив студијског програма: Економија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Трговина (програм до 2017/18.)

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Програм до 2017/18. године

Економија (програм до 2017/18.)

Основне академске студије програм Економија