Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Основне студије
  • вебсајтови
    факултета

Основне студије

Основне академске студије Факултета за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК Универзитета.

Рачуноводство и ревизија

Основне академске студије, студијски програм Рачуноводство и ревизија

Нови програм 2016/17.

Трговина и маркетинг

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Модул 1 - Трговина и маркетинг

Порези и царина

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Модул 2 - Порези и царина

Финансије

Основне академске студије, студијски програм Финансије

Агробизнис и аграрна економија

Основне академске студије, студијски програм Агробизнис и аграрна економија

Трговина (програм до 2016.)

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Програм до 2016. године