Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Број места
 • вебсајтови
  факултета

Број места

Факултет вас чека. 

 

Број места по нивоима студирања и програмима  Факултета за трговину и банкарство.

Нaзив програма Број студената

Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд  без својства правног лица

 • оас - Рачуноводство и ревизија 60
 • оас - Трговина 60
 • оас - Агробизнис и аграрна економија 30
 • оас - Финансије (длс) 120
 • оас - Економија 30
 • мастер - Трговина 25
 • мастер - Агробизнис и аграрна економија 25
 • дс - Међународна трговина и бизнис 5