Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Потребна документација за упис
 • вебсајтови
  факултета

Потребна документација за упис

Припремите непходну документацију унапред.

 

Припремите непходну документацију унапред и скратите време које вам је потребно за процедуру пријаве.

Основне академске студије

Потребна документа (оригинал или оверене копије)

I ГОДИНА

 • Диплома о завршеној средњој школи
 • Сведочанства из средње школе (све четири године)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Пријемни испит
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта

II, III I IV ГОДИНА СТУДИЈА и прелазак са другог факултета

 • Диплома о завршеној средњој школи
 • Сведочанства из средње школе (све четири године)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о положеним испитима са другог Факултета
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Молба за израду еквиваленције и уплата исте
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта

Мастер академске студије 

Потребна документа (оригинал или оверене копије) 

 • Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (240 ЕСПБ)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта

Докторске студије 

Потребна документа (оригинал или оверене копије)

 • Диплома о завршеним основним академским студијама
 • Диплома о завршеним мастер студијама
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије (4х4.5)
 • Студентска анкета
 • Очитана лична карта