Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Корисне информације
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Корисне информације

Корисне информације

за студенте

 

УПУТСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ НА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУ

УПУТСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ НА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУ

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Aкo вaм je пoтрeбнa билo кoja врстa пoтврдe или увeрeњa a студeнт стe

Фaкултeтa зa финaнсиje, бaнкaрствo и рeвизиjу

Фaкултeтa зa мeнaџмeнт у спoрту

Фaкултeтa зa стрaнe jeзикe

 

пишитe нам нa мejл: 

mirjana.stanisic@alfa.edu.rs

 

a укoликo стe студeнт

Фaкултeтa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja или

Фaкултeтa зa мaтeмaтику и рaчунaрскe нaукe

 

пишитe нам нa мejл: 

marija.lukic@alfa.edu.rs

 

Укoликo стe студeнт мaстeр или дoктoрских студиja Aлфa БК Унивeрзитeтa

 

пишитe нам нa мејл:

stanka.vratnica@alfa.edu.rs  и aleksandar.joksimovic@alfa.edu.rs

 

MAIL АДРЕСА СВАКОГ НАСТАВНИКА И САРАДНИКАНА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУ ЈЕ У ФОРМИ:

ime.prezime@alfa.edu.rs

 

Уколико се на Ваш захтев (путем маil-a) не одговори у року од 3 радна дана,

можете се обратити следећим особама:

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА        

Станка Вратница                   stanka.vratnica@alfa.edu.rs               011/2606-380, 011/2674-164 063/44-66-99

 

Е-УЧИОНИЦА И Е-СТУДЕНТ

Александар Пиља                 aleksandar.pilja@alfa.edu.rs              011/2609-754, 062/800-1804

 

РЕКТОРАТ

Марина Радуновић              marina.radunovic@alfa.edu.rs           011/2609-754, 062/800-1807

 

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Јован Веселиновић, Факултет за менаџмент у спорту,

jovan.veselinovic@alfa.edu.rs 063/257-726

 

Доц. др Дринка Пековић, Факултет за финансије, банкарство и ревизију,

drinka.pekovic@alfa.edu.rs  064/076-7839

 

Проф. др Маја Ћук, Факултет за стране језике,

maja.cuk@alfa.edu.rs 064/157-8915

 

Проф. др Лазар Копања,

Факултет информационих технологија, Факултет за математику и рачунарске науке

lazar.kopanja@alfa.edu.rs 064/270-5699

 

Е-УЧИОНИЦА И Е-СТУДЕНТ

 

Сваки студент приликом уписа на факултет добија шифру којом након уласка на сајт www.alfa.edu.rs приступа картицама: Е-учионица и Е-студент.  За отварње шифре обратите се Александру Пиљи.

 

Ваше обавезе као студента су:

 

  1. Да редовно присуствује настави и консултацијама
  2. Да отворите шифру за улаз у Е-учионицу
  3. Да редовно пратите и учествујете у догађајима у Е-учионици
  4. Да учествујете у консултацијама уживо или електронским путем
  5. Ваше ангажовање у Е-учионици део је активности у настави која се урачунава у коначну оцену. Ова активност прати се аутоматски од стране програма

 

Е-учионица и Е-студент Вам омогућава да:

 

РЕДОВНО пратите предавања и вежбе преко презентација,тестове,

учествујете у форумима и др.,

РЕДОВНО пратите динамику пријаве испита,

РЕДОВНО пратите стање уплаћене школарине на својој картици

 

Да би се пријавио испит морају се исплатити сва дуговања до тог датума,

предвиђена потписаним уговором приликом уписа.