Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Годишњица едиције Нови видици
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Годишњица едиције Нови видици

Годишњица едиције Нови видици

ВЕСТ, 08.07.2019

У јулу 2014. године, Факултет за стране језике је покренуо едицију Нови видици, а до сада је у њој објављено 8 књига. Прве објављене књиге су Реализам и стварност: нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе, проф. др Светлане Томић и Маргарет Етвуд и мит: Нови свет у боји древних предања проф. др Маје Ћук. Годину дана касније (2015), уследила је монографија Филозофија у Хамлету“.  Последње објављене публикације које су усмерене на књижевна истраживања су Доприноси непознате елите: могућност сасвим другачије будућности и Славне и игнорисане: ка критичкој култури памћења (2018) проф. др Светлане Томић (2016) и Од шегрта до витеза: настанак, развој и домети енглеске ренесансне комедије проф. др Слободана Јовановића (2017). Монографије у оквиру едиције фокусиране на лингвистичка проучавања су Англицизми у спортској терминологији доц. др Валентине Будинчић (2018) и Критичка анализа конфронтационог дискурса проф. др Мелине Николић (2018).

Едиција Нови видици успева да одржи завидну димнамику објављивања и јавности понуди резултате модерних истраживања, како из области књижевности, тако и из сфере језика. Поменуте публикације, на чијим промоцијама су говорили истакнути стручњаци из датих области, представљају трећи важан сегмент издавачке делатности Факултета за стране језике, поред часописа Речи и зборника са традиционалне годишње међународне конференције.