Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Колико кошта
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Упис / Колико кошта

Колико кошта

За кандидате који уписују I годину основних академских студија Алфа БК Универзитета, а који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са просечном оценом од 4,5 па навише, школарина износи 750 евра.

ОДЛУКА

о висини школарине за школску 2020/2021. годину

 

 

Утврђује се висина школарине за школску 2020/2021. годину у следећим износима:

 

Висина школарине Износ за једну годину
Основне академске студије 1.200 евра
Докторске академске студије 3.000 евра

 

Мастер академске студије Износ за једну годину
Агробизнис и аграрна економија 1.500 евра
Трговина 1.500 евра
Рачунарске науке 1.500 евра
Информационо-комуникационе технологије 1.500 евра
Англистика - књижевност 900 евра
Англистика - лингвистика 900 евра
Менаџмент тренажне технологије 1.500 евра
Менаџмент у спорту 1.500 евра
Енергетска ефикасност у зградарству 1.500 евра

 

ПОПУСТИ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

За кандидате који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са укупном просечном оценом од 4,5 па навише 750 евра Ова цена остаје и за упис на наредне године студија под условом да студент у предвиђеном року стекне услов за упис на наредну годину студија и оствари просечну оцену на до тада положеним испитима од најмање 9 (девет).
За кандидате који се упишу до 20. јула 990 евра Ова цена важи само за први упис
Породични попуст 200 - 300 евра за наредног члана Први члан породице плаћа цену као и сваки други студент. Други члан породице има попуст од 200 евра при упису. Трећи и сваки наредни члан породице има попуст од 300 евра при упису и за сваку наредну школску годину, под условом да студенти до краја школске године стекну услов за упис у наредну годину.
Родитељски попуст 990 евра Попуст важи студенте који имају дете, односно децу до седам година старости за цео период студирања.
Консултативни центри 1.000 евра За студенте који имају пребивалиште или боравиште на територији консултативних центара Универзитета, који се упишу до 1. септембра 2020.

 

За уписе по споразуму о сарадњи са синдикалном организацијом или предузећем 990 евра Ова цена важи само за групе од најмање пет студената, за све четири године студија.

Динамика уплате школарине за основне академске студије:

  • При упису 300 евра.
  • Преостали износ отплаћује се у 9 месечних рата

 

Студент може остварити попуст само по једном основу.

 

ПОПУСТИ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

За студенте основних академских студија Алфа БК Универзитета који се пријаве за упис на мастер академске студије до 20. јула 2020. године, школарина за студијске програме мастер академских студија, осим програма Факултета за стране језике, износи 1.000 евра, под условом да студенти дипломирају и стекну услов за упис до почетка наставе на мастер академским студијама у школској 2020/2021. години, док школарина за кандидате пријављене након 20. јула 2020. године, износи 1.200 евра.

 

Студијски програм мастер академских студија Англистика – књижевност и Англистика – лингвистика, за студенте основних академских студија Алфа БК Универзитета који се пријаве за упис до 20. јула 2020. године, школарина износи 750 евра, под условом да студенти дипломирају и стекну услов за упис до почетка наставе на мастер академским студијама у школској 2020/2021. години.

 

Динамика уплате школарине за мастер академске студије:

  • При упису 300 евра
  • Преостали износ отплаћује се у 9 месечних рата

 

За уплату школарине у целости у моменту уписа, и за новоуписане и за старе студенте који се упишу до 31.10.2020. године даје се попуст од 10%, под условом да не користе друге одобрене попусте.

 

Школарина и број студената који се уписују на студијске програме Академије уметности утврђују су одлукама њихових надлежних органа.

Висина школарине за упис страних држављана на све студијске програме основних академских студија износи 3.000,00 евра, на све студијске програме мастер академских студија 4.000,00 евра и за све студијске програме докторских академских студија школарина износи 5.000,00 евра.

Школарина је дата за једну школску годину - 2020/2021.

Школарина изражена у еврима плаћаће се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.