Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Људи
  • вебсајтови
    факултета

Људи

НAСTAВНИЦИ И СAРAДНИЦИ ФAКУЛTETA ЗA ФИНAНСИJE, БAНКAРСTВO И РEВИЗИJУ

Драган Живковић

Dragan Zivkovic

ДОЦЕНТ

Кабинет: 211

имејл: dragan.zivkovic@alfa.edu.rs

Јасмина Мијајловић

it

ДОЦЕНТ

Кабинет: 212

имејл: jasmina.mijajlovic@alfa.edu.rs

Иван Павков

Ivan Pavkov

ДОЦЕНТ

Кабинет: 311

имејл: ivan.pavkov@alfa.edu.rs

Афердита Црнишанин

it

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Кабинет: - 

имејл: aferdita.crnisanin@alfa.edu.rs

Биљана Мирчић

Biljana Mircic

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Кабинет: 411

имејл: biljana.mircic@alfa.edu.rs

Ана Вукић

Ana Vukic

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Кабинет: 201

имејл: ana.vukic@alfa.edu.rs

Наташа Милојевић

Natasa Milojevic

ПРЕДАВАЧ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Кабинет: 411

имејл: natasa.milojevic@alfa.edu.rs

Владимир Шашо

Vladimir Šašo

ПРЕДАВАЧ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Кабинет: П-07

имејл: vladimir.saso@alfa.edu.rs

Зорица Савановић

Zorica Savanovic

АСИСТЕНТ

Кабинет: 311

имејл: zorica.savanovic@alfa.edu.rs

Бојан Стоиљковић

bs

ПРЕДАВАЧ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Кабинет: 401

имејл: bojan.stoiljkovic@alfa.edu.rs