Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Гласник за друштвене науке
  • вебсајтови
    факултета

Гласник за друштвене науке

Часопис Гласник за друштвене науке излази од 2009. године у континуитету, једном годишње. Издавач је Факутет за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК универзитета.

Мисија часописа је да научној и стручној јавности презентује актуелне теме из области економије, менаџмента, пословне информатике, социологије, културе, као и приказе књига, научну и стручну критику. У наредном периоду нагласак ће бити на радовима истаживачког карактера.

Сви објављени научни и стручни радови подлежу резенцији. Позитивно рецензирани радови објављују се на српском или енглеском језику.

Пријава и достава радова

Комплетне радове припремљене према техничком упутству и упутству за референцирање треба доставити на е-маил адресу: office@gdn.rs

Адреса и контакт редакције

Алфа БК универзитет
Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Уредништво часописа Гласник за друштвене науке
Палмира Тољатија 3
11070 Нови Београд 

Контакт особa:
Проф.др Дејан Дашић
Главни и одговорни уредник

 

Телефон и е-маил:
011/2609-754
dejan.dasic@alfa.edu.rs

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор часописа

Архива

Актуелни број часописа преузмите на www.gdn.rs

Преузимање претходних бројева