Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Мисија и визија
 • вебсајтови
  факултета

Мисија и визија

Мисија и визија Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК универзитета

Мисија и визија

Наша визија су:

 • Најперспективније,
 • Најатрактивније,
 • Најсавременије и
 • Најквалитетније

студије које једна приватна високошколска установа у региону југоисточне Европе може пружити корисницима својих услуга. То је наша визија и наш сан.

Мисија факултета:

 • Генерисањем нових идеја, знања и вештина
 • Перманентиним пружањем високо професионалне услуге
 • Афирмисањем и подржавањем
 • Бизниса
 • Породице
 • Професионалног и личног развоја појединаца
 • Чувамо интелектуални капитал који ствара будућност