Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Реч декана
  • вебсајтови
    факултета

Реч декана

Драги будући студенти,

Желим вам срдачну добродошлицу на Факултет за финансије, банкарство и ревизију у саставу Алфа БК Универзитета, првог приватног Универзитета у нашој земљи основаног 1993. године. Поносни на дугу традицију постојања у високообразовном систему, остајемо привржени идеји непрекидног усавршавања студијских програма, метода у настави и стручности наставног кадра као одговор на динамично и конкурентно пословно окружење.

Факултет за финансије, банкарство и ревизију представља једну од водећих високообразовних институција у области економије, финансија, рачуноводства и трговине.  Наш циљ је да образујемо студенте који ће успешно развијати каријере у банкарском сектору, ревизији, мултинационалним компанијама и јавном сектору. Студијски програми су конципирани тако да, поред теоријског и практичног знања, подстичу студенте на аналитичко размишљање, креативност и иновативност како би били спремни да одговоре на изазове савременог пословања и тржишног окружења. Интерактивни приступ настави, рад у малим групама уз високу компетентност и професионалност наставника и савремена информатичка средства омогућују да студенти стекну знања и вештине потребне за лидерско позиционирање у пословном свету.

Факултет подстиче код студената отвореност ка новим идејама, методама и пословним решењима. Развијена међународна сарадња са сродним факултетима омогућава размену студената и стицање стручне праксе у страним компанијама. На тај начин студенти добијају прилику да стечена знања и вештине у иностраном образовном и пословном окружењу примене у пословању домаћих компанија и допринесу својој бољој пословној афирмацији као и развоју своје земље.

Позивам вас да прегледате сајт Факултета како би сте боље сагледали наше студијске програме и најновија постигнућа.

Радујемо се могућности да постанете студент Факултета за финансије, банкарство и ревизију и да својим знањем, вештинама, ставовима и вредностима у будућности креирате успешнију привреду и боље друштво за све.