Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Реч декана
  • вебсајтови
    факултета

Реч декана

Одлука о томе где ћете студирати једна је од најважнијих одлука за вашу будућност. Брзина и природа промена у пословном свету постављају све веће захтеве пред менаџере модерног доба. Глобализација, организационо преструктуирање, повећана конкуренција – захтевају менаџере спремне да се суоче са изазовима савременог друштва и пословања. 

Наша визија је да будемо најзначајније едукативно искуство у животу наших студената, а наша мисија да створимо лидере у области финансија, трговине, рачуноводства и ревизије, агробизниса. Дуга традиција нас обавезује да кроз савремене и функционалне студијске програме, уз примену актуелних метода учења и студирања по Болоњској декларацији реализујемо нашу мисију.

На Факултету за финансије, банкарство и ревизију стећи ћете неопходна теоријска знања и овладати практичним вештинама како би у свом будућем професионалном раду, као дипломирани економисти, то у најбољој могућој мери применили у пословној пракси. На тај начин стичете могућност за брже укључивање у сложене управљачке процесе, бољу професионалну афирмацију и већи допринос развоју своје земље.

Ваша будућност биће одређена одлуком коју донесете данас. Факултет је инвестиција која вам доноси профит до краја живота. Инвестирајте у себе!