Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Рачуноводство и ревизија
  • вебсајтови
    факултета

Рачуноводство и ревизија

Назив студијског програма: Рачуноводство и ревизија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Студијски програм је дизајниран према потребама савременог пословног окружења за студенте који намеравају да остваре своју каријеру у рачуноводству и ревизији, али и у било којој другој области у којој финансијске информације и одлучивање о финансијским питањима имају кључни значај.

Студенти овог програма стећи ће солидна фундаментална и оперативна економска знања и професионалну компетентност за рачуноводствено-ревизорске послове.
Основна сврха програма је да студенте припреми за успешно суочавање са комплексном економском праксом према захтевима међународног пословног окружења, и управљање и руковођење на свим нивоима организације, независно од делатности којој припада, као и за даље образовање.

По завршетку ових студија, студенти могу да може наставити мастер студије у трајању од једне године или се може одлучити на започињање каријере.
Студенти су потврдили стечено знање тако што су се запослили у домаћим или страним компанијама и развијају успешну каријеру у рачуноводствено-ревизорским организацијама, у оквиру интерне ревизије у организацијама приватног и јавног сектора, у финансијским институцијама и државној администрацији.
Такође, многи наши дипломци раде као чланови домаћих и међународних консултантских тимова на пословима везаним за финансијска и инвестициона улагања, али и настављају студије на дипломским академским студијама - мастер, у земљи и иностранству.

Посебна предност ове професије је што је у тржишној привреди она веома тражена и добро плаћена и веома је захваћена процесом интернационализације на глобалном нивоу. У Србији нема довољно лица оспособљених за рачуноводствено-ревизорску професију, тако да интересовање студената за овакве програме из године у годину расте. Рачуновође и ревизори познати су као десна рука највишег руководства организације. Они имају такође и велику јавну одговорност и у већини земаља успостављен је јавни надзор над овом професиојом. За издавање професионалних овлашћења у Србији задужена је Комора овлашћених ревизора и студенти имају могућност даљег професионалног усавршавања у оквиру ове институције.
То, подразумева и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије. Програм нуди широко образовање за обучавање студената у аналитичким вештинама и за ефикасно и одговорно доношење одлука.
Захваљујући стручним институцијама, агенцијама и удружењима са којима су потписани уговори о пословно техничкој сарадњи, студентима ће бити омогућена квалитетна стручна пракса у земљи и иностранству. Ова сарадња омогућиће развој истраживачког, образовног и консултантског рада студената што ће допринети њиховој укупној, научној и стручној афирмацији. Студентима ће током студија бити омогућено додатно усавршавање енглеског и других пословних језика, као и стицање вештина из области као што су вештина писања и изражавања, пословна комуникације, и слично.

Структура, сврха и циљеви студијског програмаВЕСТ, 10.11.2016.

Структура, сврха и циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената

Књига предмета - нови програм 2017/18.ВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу предмета за програм ОАС Рачуноводство и ревизија 

Књига наставникаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу наставника за програм ОАС Рачуноводство и ревизија

Програм до 2016.ВЕСТ, 01.01.1970.

Рачуноводство и ревизија програм до 2016. године