Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Трговина (програм до 2017/18.)
 • вебсајтови
  факултета

Трговина (програм до 2017/18.)

Основне академске студије, студијски програм Трговина

Програм до 2017/18. године

Прва година 

 1. Енглески језик 1 -  5 ЕСПБ
 2. Основи информационих технологија -  8 ЕСПБ
 3. Основи менаџмента -  8 ЕСПБ
 4. Примењена математика -  6 ЕСПБ
 5. Социологија -  6 ЕСПБ
 6. Економика предузећа -  6 ЕСПБ
 7. Микроекономија -  7 ЕСПБ
 8. Пословна статистика -  9 ЕСПБ
 9. Изборни предмет 1. -  5 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Италијански језик 1 -  5 ЕСПБ
 • Шпански језик 1 -  5 ЕСПБ

Друга година 

 1. Енглески језик 2 -  5 ЕСПБ
 2. Принципи маркетинга -  6 ЕСПБ
 3. Основе рачуноводства  -  6 ЕСПБ
 4. Привредно право  - 6 ЕСПБ
 5. Пословне финансије  -  9 ЕСПБ
 6. Квантитативне методе -  8 ЕСПБ
 7. Макроекономија -  7 ЕСПБ
 8. Међународна економија -  8 ЕСПБ
 9. Изборни предмет 1. -  5 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Италијански језик 2 -  5 ЕСПБ
 • Шпански језик 2 -  5 ЕСПБ

Трећа година 

 1. Економика трговине -  6 ЕСПБ
 2. Енглески језик 3  - 5 ЕСПБ
 3. Рачуноводство у трговини  - 8 ЕСПБ
 4. Управљање људским ресурсима  -  6 ЕСПБ
 5. Актуарска и финансијска математика  - 7 ЕСПБ
 6. Маркетинг трговинских предузећа -  9 ЕСПБ
 7. Изборни предмет 1.  -  6 ЕСПБ
 8. Изборни предмет 2.  -  5 ЕСПБ
 9. Изборни предмет 3.  - 8  ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Економске интеграције  -  6 ЕСПБ
 • Електронска трговина   -  6 ЕСПБ
 • Информациони системи у трговини  -  6 ЕСПБ

Изборни предмет 2.

 • Италијански језик 3  -  5 ЕСПБ
 • Шпански језик 3  -  5 ЕСПБ

Изборни предмет 3.

 • Пословна етика  -  6 ЕСПБ
 • Роба и технолошки развој  -  8 ЕСПБ

Четврта година 

 1. Енглески језик 4  -  5 ЕСПБ
 2. Менаџмент услуга  - 8 ЕСПБ
 3. Пословна логистика  -  6 ЕСПБ
 4. Менаџмент у трговини  -  7 ЕСПБ
 5. Предузетништво  - 6 ЕСПБ
 6. Спољна трговина  - 6  ЕСПБ
 7. Изборни предмет 1.  -  6 ЕСПБ
 8. Изборни предмет 2. -  5 ЕСПБ
 9. Изборни предмет 3.  -  5 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Менаџмент у туризму и угоститељству  - 6 ЕСПБ
 • Тржиште роба и капитала - 6 ЕСПБ

Изборни предмет 2.

 • Италијански језик 4 - 5 ЕСПБ
 • Шпански језик 4 - 5 ЕСПБ

Изборни предмет 3.

 • Понашање потрошача - 5 ЕСПБ
 • Ревизија и контрола - 5 ЕСПБ