Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Извештај са међународне научне конференције
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Извештај са међународне научне конференције

Извештај са међународне научне конференције

ВЕСТ, 29.04.2021

Поводом Светског Дана Планете ЗЕМЉА 22. априла 2021. године у Београду Друштво заштите животне средине ECOLOGICA“ и Универзитет АЛФА БК одржали су Међународну научну Конференцију:

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ECONOMY AND ENVIRONMENT PROTECTION IN THE ERA OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 НA ЕКОНОМИЈУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ЕРИ ЧЕТВРТЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Извештај са међународне научне конференције

Међународна научна Конференција је одржана је под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Савеза инжењера и техничара Сербије, суорганизатора: Инжењерске Коморе Србије, Балканске еколошке асоцијације, Института за мултидисциплинарна истраживања, Удружења научника Бугарске и др.

У раду Међународне научне Конференције участвовали су научници и стручњаци из различитих научних области: заштите животне средине, економије, екологије, хемије, биогеохемије, физичке хемије, медицине, биотехнологије, агрономије, еколошког менаџмента, информационих технологија, финансијског менаџмента, социологије, права и политичких наука.

На Конференцији, првој у Србији на тему утицаја пандемије COVID-19 на одрживост економије и заштиту животне средине у ери 4. Индустријске револуције били су разматрани многобројни проблеми нашег времена од стране 160 учесника из земље и иностранства.

Доносиоцима одлука у области заштите животне средине од великог значаја су квалитетне анализе утицаја пандемије COVID-19 на одрживост различних сфера индустрије, транспорта, екотуризма медицине, спорта и едукације које се заснивају на валидним подацима и информацијама, а такође примени системског мишљења и иновативних технологија.Посебна пажња била је посвећена планирању будућих заједничких научних истраживања и размене информација из области заштите животне средине у циљу развоја научно-истраживачког рада.

Конференција је радила у оквиру 5. секција и Пленарног заседања:

1. Biogeochemistry and biotechnology/ Биогеохемија и биотехнологија  

2. Economic sustainability and environment protection during the COVID-19 pandemic / Одрживост економике и заштита животне средине у доба пандемије COVID-19

3. Еcotourism and sport/Екотуризам и спорт

4. Financialaspects/ Финансијски аспекти

5. Legal and social-economicaspects/Правни и социјалноекономски аспекти    

Због мера по ограничењу броја учесника научних скупова у земљи током пандемије COVID-19, Међународна научна Конференција је била организирана у on line формату (Gogle meet платформа). У раду Конференције је учествовало 40 страних научника из 10. држава света, који су изложили 35 радова. Учешће иностраних научника у Међународној научној Конференцији послужило је размени информација и развоју битних праваца у области заштите животне средине, а такође унапређењу успешне сарадње руских, белоруских, молдавских, бугарских, црногорских, кинеских, арапских и српских научника у новим међународним пројектима. Сви учесници су били задовољни организацијом Међународне научне Конференције и квалитетом информатичких услуга приликом презентације саопштења у он лине формату.

 

Проф. др Лариса Јовановић, Емеритус

председник Научног Одбора

Међународне Научне Конференције