Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Конкурс за избор ректора Алфа БК Универзитета
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Конкурс за избор ректора Алфа БК Универзитета

Конкурс за избор ректора Алфа БК Универзитета

ВЕСТ, 04.03.2021

На основу члана 64. Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС" број 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 и 11/21 - сут. тумачење) и члана 39. Статута Универзитета, дана 3. марта 2021. године Алфа БК Универзитет расписује КОНКУРС за избор ректора Алфа БК Универзитета.